Prioritats

GENERACIÓ DE VALOR PER A LES PERSONES I LES ORGANITZACIONS DES D'UNA ALTA RESPONSABILITAT SOCIAL

Treballem per a ser una empresa responsable orientada a crear i desenvolupar valor i qualitat de vida per a les persones, les organitzacions i la societat, des d'un clar compromís social.

Volem construir un futur en el qual tots els nostres grups d'interès, interns i externs, obtinguin una alta generació de valor, d'acord amb les següents prioritats:

PERSONES

  • Oferir serveis que generin el màxim valor, treballant amb aquelles organitzacions que s'orienten cap a un major desenvolupament de la qualitat de vida de les persones.
  • Impulsar la Responsabilitat Social de l'empresa, donant suport a iniciatives i projectes que generin valor per a la societat i, especialment, per a aquelles persones que tenen majors dificultats per a desenvolupar la seva vida en condicions d'igualtat d'oportunitats.
  • Cuidar el desenvolupament personal i professional de les persones que formen la nostra empresa, com a màxim valor de la mateixa.

ORGANITZACIONS SOCIALS

La nostra prioritat és oferir serveis a les organitzacions de l'àmbit social, dirigits al seu empoderament, amb la finalitat de generar una major qualitat de vida de les persones i unes condiciones socials positives en clau d'igualtat i justícia social. Així, treballem prioritàriament amb:

  • Organitzacions del Tercer Sector Social, especialment aquelles representatives o prestadores de suport i serveis als col·lectius més desfavorits.
  • Àrees de política social d'Administracions Públiques.
  • Àrees de responsabilitat social de les empreses.

RESPONSABILITAT SOCIAL

El nostre compromís es plasma en el manteniment continu d'una línia d'activitat de Responsabilitat Social Corporativa, col·laborant preferentment amb aquelles organitzacions que treballen en la defensa dels drets de les persones i en la promoció de la seva igualtat d'oportunitats i que desenvolupen projectes pioners per a la consecució d'una major qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes .

Alter Civites col·labora de manera especialment intensa amb la Fundación Koiné-Aequalitas
(www.koine-aequalitas.org)

EMPRESA MEMBRE DE FORÉTICA